Herinnering zoeken
Totaaloverzicht Voornaam Achternaam
 
Recente Herinneringen
advertenties
Hoofdpagina
Zoeken
Site aanmaken
Mogelijkheden
Vragen/FAQ
Links
Organisatie
Partners
Contact
Login
 
 
  Privacy verklaring
Algemeen
De individuele herinneringspagina’s (levensverhaal) en/of websites (persoonlijke sites) van www.dierbareherinneringen.nl komen tot stand door een overeenkomst tussen Digital Memories Company BV en haar klant(en). Digital Memories Company BV kan bereikt worden via Postbus 8, 4453 ZG te ‘s Heerenhoek of via info@dierbareherinneringen.nl
Een klant sluit met Digital Memories Company BV een overeenkomst, waarmee de klant naar eigen inzicht een webpagina (levensverhaal) of website (persoonlijke site) kan invullen met informatie en bestanden van herinneringen aan een dierbare overledene van de klant. Digital Memories Company BV levert de klant een door de klant gekozen webpagina of website met de door de klant gewenste layout en mogelijkheden. Deze webpagina of website kan vervolgens door de desbetreffende klant naar eigen inzicht met gegevens over de overledene worden ingevuld. Digital Memories Company BV heeft verder geen bemoeienis met de inhoud van de webpagina of website van de klant.
 
Bezoekgegevens
Op de site van Digital Memories Company BV, www.dierbareherinneringen.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina´s of de aangeboden diensten, met als doel de inrichting van de site te optimaliseren en de werking van de website mogelijk te maken. Daartoe gebruikt deze website cookies of andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen, waarmee bijvoorbeeld op uw computer wordt onthouden met welk wachtwoord en e-mailadres u de laatste keer heeft ingelogd.  
 
Digital Memories Company BV zal geen gegevens van klanten en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels  verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties of personen.
 
Voor websites die u bezoekt via een link op www.dierbareherinneringen.nl kunnen andere privacyregels gelden. Indien u op deze andere websites uw gegevens achterlaat, is Digital Memories Company BV niet verantwoordelijk voor de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan. Raadpleeg daarvoor de Privacyverklaring van de desbetreffende website.
 
Klantgegevens
Bij het aangaan van een overeenkomst met Digital Memories Company BV ten behoeve van het maken van een webpagina of website via www.dierbareherinneringen.nl, dient de aspirant klant zijn voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens en e-mailadres op te geven.  De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd, met uitzondering van de gegevens die de klant zelf op zijn persoonlijke pagina’s of websites plaatst.
 
Deze niet-openbare gegevens worden door Digital Memories Company BV niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.
 
Gepubliceerde gegevens
De informatie op de webpagina’s en websites is openbaar en wereldwijd toegankelijk, tenzij de klant via het aanmeldformulier en/of via de beheermodule aangeeft dat de persoonlijke pagina of website niet openbaar toegankelijks is via www.dierbareherinneringen.nl. Een ieder die een bijdrage levert aan een persoonlijke pagina of website via www.dierbareherinneringen.nl van Digital Memories Company BV, gaat ermee akkoord dat zijn bijdrage door een onbekende groep lezers kan worden ingezien. Gepubliceerde gegevens over nog in leven zijnde personen, mogen door onze klanten alleen na uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene worden geplaatst.
 
Gepubliceerde gegevens van minderjarigen mogen alleen na toestemming van de ouders of wettelijk verzorgers worden gepubliceerd.
 
Een betrokkene kan te allen tijde verzoeken om verwijdering of correctie van zijn/haar gegevens van de site, aan welk verzoek door de klant onmiddellijk gehoor gegeven dient te worden. Indien de klant geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, kan Digital Memories Company BV op verzoek van de betrokkene de desbetreffende site ontoegankelijk maken.
 
Klachten over publicaties
Onze klanten worden bij het aangaan van de overeenkomst gewezen op hun verplichting de regels uit de Auteurswet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven en zich te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens derden.
Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u van mening bent dat er gegevens op een persoonlijke pagina en/of website van www.dierbareherinneringen.nl vermeld staan waarmee uw belangen worden geschaad of die naar uw mening anderszins onrechtmatig zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen via info@dierbareherinneringen.nl. Wij zullen uw klacht of verzoek met onze klant bespreken.
   
 
  Voorbeeldsites
© 2019 Digital Memories Company | Privacy verklaring | Realisatie: Interact Network B.V.